Team Management Systems
 

TMS Arbejdsbaserede vurderinger & Feedback værktøjer

Team Management Profilspørgeskema

[Português do Brasil, Nederlandse, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , Norske, русский, Svenska]

Margerison-McCann Team Management hjulet

Vi synes at PRAKTISERE det, vi har PRÆFERENCER overfor og bliver mere PROFESSIONELLE inden for vores præferenceområder. Det giver os til gengæld PERFEKT ARBEJDSGLÆDE. - Reglen om de fire P’er

Forståelse af arbejdspræferencer er et afgørende led i udviklingen af individuel, team og organisationsmæssig præstation. Team Management Systems' Team Management Profilspørgeskema er en 60-punkts vurdering, der fokuserer på at forbedre forståelsen af en persons indstilling til arbejde.

Baseret på svarene i profilspørgeskemaet, giver den personlige Team Management Profil konstruktiv, arbejdsbaserede oplysninger vedrørende en persons arbejdspræferencer tillige med de stærke sider, som en person bringer til et team.

Arbejdspræferencer undersøges med henblik på:

 • Hvordan en person foretrækker at omgås andre
 • Hvordan en person indsamler og gør brug af oplysninger
 • Hvordan en person tager beslutninger
 • Hvordan en person organiserer sig selv og andre

Den personlige Team Management Profil fremhæver en persons første og næste to områder indenfor arbejdspræferencer, herunder oplysninger der sætter fokus på:

 • Individuelle og ledelsesmæssigt stærke sider
 • Beslutningsdygtighed
 • Samarbejdsevner
 • Teambuilding

………oplysninger, der er af afgørende betydning for udviklingen af enkelte personer og teams.

Yderligere gør Områder til selvevaluering og Hovedpunkter det muligt for en person at skabe målrettede handlingsplaner og opnå bedre præstationer.

Oplysninger om Integration hjælper de enkelte personer i teamet til at forstå, hvordan de kommunikerer bedst med hinanden.

Normdata er medtaget for at kunne sammenligne med individuelle arbejdspræferencer hos ledere verden over.

Team Management Profilspørgeskemaet og medfølgende Profil anvendes verden over af førende firmaer til forskellige formål, herunder:

 • Teamudvikling
 • Lederudvikling
 • Talentstyring
 • Kvalitetsstyring
 • Ledelsestræning
 • Vurdering af arbejdsindsats
 • Karriereudvikling
 • Diversitetstræning
 • Organisationsmæssig udvikling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play