Team Management Systems
 

TMS werkplaats onderzoeken & feedback-instrumenten

De vragenlijst voor een Team Management Profiel

[Português do Brasil, Danske, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , Norske, русский, Svenska]

Margerison-McCann Team Management Wiel

We hebben de neiging om te beoefenen wat ons het beste ligt en zodoende worden we meer bedreven in de dingen die we graag doen. En dat maakt ons blij op het werk. - Wet van de vier B's

Begrip van werkvoorkeuren is een kritische component om prestaties van personen, teams en organisaties tot ontwikkeling te brengen. De vragenlijst voor een Team Management Profiel van Team Management Systems is een uit 60 onderdelen bestaand onderzoek dat erop gericht is een beter inzicht te krijgen in iemands persoonlijke werkaanpak.

Het Team Management Profiel, samengesteld uit de antwoorden op de Profiel vragenlijst, geeft constructieve, op het werk gebaseerde informatie over iemands werkvoorkeuren en de sterkte punten die deze persoon toevoegt aan het team.

Werkvoorkeuren worden bekeken aan de hand van:

 • Hoe mensen bij voorkeur met anderen omgaan
 • Hoe mensen informatie verzamelen en gebruiken
 • Hoe mensen beslissingen nemen
 • Hoe mensen hun eigen werk en anderen organiseren

Het persoonlijke Team Management Profiel benadrukt het hoofdgebied en aanverwante gebieden van de werkvoorkeur, waaronder informatie gericht op:

 • Persoonlijke sterke punten en sterke punten m.b.t. leidinggeven
 • Besluitvorming
 • Contactuele vaardigheden
 • Teamvorming

………essentiële informatie om personen en teams tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Bovendien kan iemand aan de hand van Persoonlijk functioneren en optimalisatie gebieden en Kernpunten een gericht plan van aanpak opstellen en prestaties verhogen.

Informatie over Linking leert teamleden hoe ze optimaal met elkaar kunnen communiceren.

Normgegevens zijn opgenomen om de persoonlijke werkvoorkeuren te vergelijken met die van managers wereldwijd.

De vragenlijst voor een Team Management Profiel en het bijbehorende Profiel worden wereldwijd door vooraanstaande bedrijven gebruikt in diverse toepassingen, waaronder:

 • Teamontwikkeling
 • Ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten
 • Beheer van talent
 • Hoogwaardige initiatieven
 • Managementtraining
 • Prestatiebeoordeling
 • Carrièreontwikkeling
 • Training in diversiteit
 • Organisatorische ontwikkeling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play