Team Management Systems
 

TMS jobb-basert vurdering og tilbakemelding

Team Management Profilspørreskjema

[Português do Brasil, Danske, Nederlandse, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , русский, Svenska]

Margerison-McCann Teamstyringshjul

Vi har en tendens til å GJØRE det vi FORETREKKER og bli DYKTIGERE på våre foretrukne områder. Dette i sin tur gir oss GLEDE av arbeidet. På engelsk: Practise, Prefer, Proficient, Pleasure. - Loven om de fire P`ene

Det å forstå egne arbeidspreferanser er svært viktig for egenutvikling, samarbeid og organisatorisk suksess. Team Management Profilspørreskjemaet fra Team Management Systems har 60 spørsmål som brukes til vurdering av og bedre forståelse for en persons tilnærming til jobben.

Besvarelsene på spørreskjemaet brukes til å generere din personlige Team Management Profil som er konstruktiv, jobb-basert og reflekterer det en person sine arbeidspreferanser samt vedkommende sine sterke sider som medlem av et team.

En person sine arbeidspreferanser kommer til uttrykk gjennom:

 • Måten en person foretrekker å omgås andre
 • Hvordan en person tar til seg og gjør nytte av informasjon
 • Hvordan en person tar avgjørelser
 • Hvordan en person organiserer seg selv og andre

Den personlige Team Management Profilen fremhever en persons hoved- og sekundære områder når det gjelder arbeidspreferanser, og fokuserer på:

 • Individuelle ferdigheter og lederegenskaper
 • Ta avgjørelser
 • Mellommenneskelige egenskaper
 • Evne til samarbeid

………Dette er svært viktig informasjon for egenutvikling og sammensetning av team.

I tillegg vil identifisering av områder for egenvurdering og Nøkkelpunkter å merke gjøre en person i stand til å fokusere på ting som kan forbedrer ytelse.

Informasjon om integrering gjør personer i et team bedre i stand til å kommunisere med hverandre.

Normering er også inkludert for å kunne sammenligne egne arbeidspreferanser med preferanser til ledere over hele verden.

Team Management Profilspørreskjemaet og andre profiler brukes av ledende selskaper over hele verden i en rekke sammenhenger, blant annet:

 • Gruppeutvikling
 • Lederutvikling
 • Talentutvikling
 • Kvalitetsstyring
 • Ledelsesopplæring
 • Ytelsesmåling
 • Karriereutvikling
 • Mangfoldighetstrening
 • Organisatorisk utvikling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play