Team Management Systems
 

TMS Arbetsbaserade utvärderingar och återkopplingsinstrument

Frågeformuläret Team Management Profil

[Português do Brasil, Danske, Nederlandse, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , Norske, русский]

Margerison-McCann Team Management-hjulet

Vi tenderar att PRAKISERA vad vi FÖREDRAR. Vi blir därmed SKICKLIGARE inom de områden som vi föredrar. Detta, i sin tur, ger oss en POSITIV KÄNSLA i arbetet. - Lagen om de fyra P:na

En förståelse för arbetspreferenser är en avgörande del i utvecklingen av individuella, team och organisatoriska prestationer. Team Management Systems' frågeformulär Team Management Profil är en utvärdering med 60 frågor inriktade på att stärka förståelsen för individens syn på sitt arbete.

Team Management-profilen som är baserad på svaren till frågeformuläret profil, tillhandahåller konstruktiv arbetsbaserad information som anger huvuddragen av individens arbetspreferenser och de starka sidor personen för med sig till sitt team.

Arbetspreferenser utforskas vad gäller:

 • Hur individen helst relaterar till andra
 • Hur individen samlar och använder information
 • Hur individen fattar beslut
 • Hur individen organiserar sig själv och andra

Den personliga Team Managementprofilen lyfter fram individens dominerande och närliggande arbetspreferensområden inklusive information inriktad på:

 • Individuella styrkor och ledarskapsstyrkor
 • Beslutsfattande
 • Interpersonella färdigheter
 • Teambuilding

………viktig information för utveckling av individer och team.

Dessutom gör Områden för personlig utveckling och Nyckelpunkter det möjligt för individen att utveckla målinriktade handlingsplaner och förbättra sin prestanda.

Information om Integrering hjälper teamets medlemmar att förstå hur man på bästa sätt kan kommunicera med varandra.

Normdata ingår för jämförelse av egna arbetspreferenser med chefer världen over.

Frågeformuläret Team Management Profil och tillhörande profiler används av ledande företag världen over i olika sammanhang inklusive:

 • Teamutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Talent management
 • Kvalitetsinitiativ
 • Ledarutbildning
 • Utvecklingssamtal
 • Karriärutveckling
 • Mångfaldsutbildning
 • Organisationsutveckling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play