Team Management Systems
 

De concepten: Werkvoorkeuren

[Português do Brasil, Danske, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , Norske, русский, Svenska]

Inzicht in werkvoorkeuren is kritisch om prestaties van personen, teams en organisaties te kunnen ontwikkelen. De vragenlijst voor een Team Management Profiel van Team Management Systems is een uit 60 onderdelen bestaand onderzoek dat erop gericht is een beter inzicht te krijgen in iemands persoonlijke werkaanpak.

Het Team Management Profiel, samengesteld uit de antwoorden op de Profiel vragenlijst, geeft constructieve, op het werk gebaseerde informatie over iemands werkvoorkeuren en de sterkte punten die deze persoon toevoegt aan het team.

Margerison-McCann Team Management Wiel

Margerison-McCann Team Management Wiel

Het persoonlijke Team Management Profiel vestigt de aandacht op het belangrijkste gebied van de werkvoorkeur op het Margerison-McCann Team Management Wiel en op twee aanverwante gebieden.

 • Reporter-Adviser - Medestander, helper, tolerant; iemand die informatie vergaart; houdt niet van gejaagd moeten werken; goed geïnformeerd; flexibel
 • Creator-Innovator - Vindingrijk; gericht op de toekomst; houdt van complexiteit; creatief; houdt van researchwerk
 • Explorer-Promoter - Iemand die anderen gemakkelijk overtuigt, "verkoper"; houdt van afwisselend, prikkelend, stimulerend werk; snel uitgekeken; invloedrijk en extravert
 • Assessor-Developer - Analytisch en objectief; ontwikkelt ideeën; houdt van prototype- of projectmatig werk; experimentator
 • Thruster-Organizer - Organiseert and implementeert; neemt snel beslissingen; resultaatgericht; zet systemen op; analytisch
 • Concluder-Producer - Praktisch; productiegericht; houdt van schema’s en plannen; trots op het reproduceren van producten en diensten; hecht waarde aan effectiviteit en efficiëntie
 • Controller-Inspector - Controle een sterk punt; oog voor detail; weinig behoefte aan persoonlijke contacten; een controleur van normen en procedures
 • Upholder-Maintainer - Conservatief, loyaal, ondersteunend; hecht belang aan persoonlijke waarden; sterk besef van goed en kwaad; werkmotivatie op basis van het doel

Met 208 Profielcombinaties, is het Team Management Profiel mogelijk het meest allesomvattende persoonlijke Profiel dat vandaag de dag beschikbaar is.

Het persoonlijke Team Management Profiel benadrukt het hoofdgebied en aanverwante gebieden van de werkvoorkeur, waaronder informatie gericht op:

 • Persoonlijke sterke punten en sterke punten m.b.t. leidinggeven
 • Besluitvorming
 • Contactuele vaardigheden
 • Teamvorming

………essentiële informatie om personen en teams tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Het Team Management Profiel wordt door vooraanstaande bedrijven over de hele wereld in diverse toepassingen gebruikt, waaronder:

 • Teamontwikkeling
 • Ontwikkeling van leidinggevende capaciteiten
 • Beheer van talent
 • Hoogwaardige initiatieven
 • Managementtraining
 • Prestatiebeoordeling
 • Carrièreontwikkeling
 • Training in diversiteit
 • Organisatorische ontwikkeling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play