Team Management Systems
 

Forklaring: Arbeidspreferanser

[Português do Brasil, Danske, Nederlandse, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , русский, Svenska]

Forståelse av hva egne arbeidspreferanser svært viktig for egenutvikling, samarbeid og organisatorisk suksess. Team Management Profilspørreskjemaet har 60 spørsmål som brukes til vurdering og bedre forståelse av hvordan en person fungerer på jobb.

Besvarelsene på spørreskjemaet brukes til å generere din personlige Team Management profil som er konstruktiv, jobb-basert og reflekterer det en person sine arbeidspreferanser samt vedkommende sine sterke sider som medlem av et team.

Margerison-McCann Teamstyringshjul

Margerison-McCann Teamstyringshjul

Den personlige Team Management profilen fremhever en persons hoved- og to sekundære områder når det gjelder arbeidspreferanser i følge Margerison-McCann Teamstyringshjul.

 • Formidler-Rådgiver - Støtter, hjelper, og er tolerant. Samler informasjon. Misliker å måtte gjør ting for raskt. Har mye kunnskap. Fleksibel
 • Fornyer-Idéskaper - Fantasifull. Fremtidsorientert. Liker kompliserte ting. Kreativ. Liker å utrede
 • Utforsker-Lanserer - Overbevisende "selger"-type. Liker variert, spennende og stimulerende arbeid. Kjeder seg lett. Har innflytelse og er utadvendt
 • Kartlegger-Utvikler - Analyserer og er objektiv. Utvikler ideer. Liker nyskapning og prosjektarbeid. Eksperimenterer
 • Pådriver-Organisator - Organiserer og setter ting i verk. Tar raske avgjørelser. Resultatorientert. Lager systemer. Analytisk
 • Sluttfører-Produsent - Praktisk anlagt. Produksjonsorientert. Liker planer. Legger vekt på gjentatt levering av varer og tjenester. Setter pris på effektivitet
 • Kontrollør-Inspektør - Flink til kontrollering. Detaljorientert. Lite behov for menneskelig kontakt. Legger vekt på å oppfylle standarder og prosedyrer
 • Støtter-Vedlikeholder - Forsiktig, lojal, støttende. Setter personlig moral høyt. Føler sterkt hva som er rett og galt. Arbeidsmotivasjon er basert på å oppfylle en hensikt

Med 208 mulige profilkombinasjoner er Team Management Profil kanskje den mest omfattende personlige profilen som er tilgjengelig i dag.

Den personlige Team Management Profilen fremhever en persons hoved- og sekundære områder når det gjelder arbeidspreferanser, og fokuserer på:

 • Individuelle ferdigheter og lederegenskaper
 • Ta avgjørelser
 • Mellommenneskelige egenskaper
 • Evne til samarbeid

………Dette er svært viktig informasjon for egenutvikling og sammensetning av team.

Team Management Profilen brukes av ledende selskaper over hele verden i en rekke sammenhenger, blant annet:

 • Gruppeutvikling
 • Lederutvikling
 • Talentutvikling
 • Kvalitetsstyring
 • Ledelsesopplæring
 • Ytelsesmåling
 • Karriereutvikling
 • Mangfoldighetstrening
 • Organisatorisk utvikling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play