Team Management Systems
 

Begreppen: Arbetspreferenser

[Português do Brasil, Danske, Nederlandse, English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 , 한국어 , Español Latinoamericano, 中文简体 , 中文繁體 , Norske, русский]

Att förstå sina arbetspreferenser är en avgörande del i utvecklingen av individens, teamets och organisationens prestationer. Frågeformuläret Team Management Profil är en utvärdering inriktad på att öka förståelsen av individens förhållningssätt till arbetet.

Team Management-profilen som är baserad på svaren till frågeformuläret profil, tillhandahåller konstruktiv arbetsbaserad information som anger huvuddragen av individens arbetspreferenser och de starka sidor personen för med sig till sitt team

Margerison-McCann Team Management-hjulet

Margerison-McCann Team Management-hjulet

Den personliga Team Management-profilen betonar individens dominerande och närliggande arbetspreferensområden på Margerison-McCann Team Management-hjul.

 • Rådgivare-Utredare - Stödjande, hjälpsam tolerant; samlar information; tycker inte om att bli jäktad; kunnig; flexibel
 • Nytänkare-Innovatör - Fantasifull; framtidsinriktad; tycker om komplexitet; kreativ; tycker om att forska
 • Utforskare-Promotor - Övertalare, "säljare"; tycker om omväxlande, spännande, stimulerande arbete; lätt uttråkad; inflytelserik och utåtriktad
 • Bedömare-Utvecklare - Analytisk och saklig; utvecklare av idéer; tycker om prototyp-eller projektarbete; experimentör
 • Pådrivare-Organisatör - Organiserar och genomför; snabb att besluta sig; resultatorienterad; upprättar system; analytisk
 • Avslutare-Producerare - Praktisk; produktionsorienterad; tycker om scheman och planer; stolt över att reproducera varor och tjänster; sätter värde på verkan och effektivitet
 • Controller-Granskare - Bra på kontroll; detaljorienterad; lågt behov av mänsklig kontakt; granskare av normer och procedurer
 • Understödjare-Förvaltare - Konservativ, lojal, stödjande; personliga värderingar viktiga; stark känsla för rätt och fel; arbetsmotivation beror på syftet

Med 208 profilkombinationer är Team Management-profilen förmodligen den mångsidigaste personliga profil som finns att tillgå idag.

Den personliga Team Managementprofilen lyfter fram individens dominerande och närliggande arbetspreferensområden inklusive information inriktad på:

 • Individuella styrkor och ledarskapsstyrkor
 • Beslutsfattande
 • Interpersonella färdigheter
 • Teambuilding

………viktig information för utveckling av individer och team.

Team Management-profilen används av ledande företag världen runt i olika tillämpningar inklusive:

 • Teamutveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Talent management
 • Kvalitetsinitiativ
 • Ledarutbildning
 • Utvecklingssamtal
 • Karriärutveckling
 • Mångfaldsutbildning
 • Organisationsutveckling

Related Resources Related resources: Online Activity Center, Download Center, Pyramid of Workplace Behavior, Session Designs, Research, Translations, Testimonials

Accreditation is required to use the Team Management Profile. Accreditation status can be achieved by either attending a public workshop in your area, by E-Accreditation, through an in-house workshop or a webinar accreditation. Each method allows you to be recognized worldwide as an accredited member of the Team Management Systems network.

 • Featured Product
  Games TMS People Play Games TMS People Play